?/?/????

(n.n.b.)

NIEUWS

2 years ago

Hel van Groesbeek
Hallo allemaal, helaas hebben we om meerdere redenen moeten besluiten dat er ook dit jaar geen Hel van Groesbeek marathon kan plaatsvinden. Los van de onduidelijkheid qua regelgeving in de voorbereiding rondom COVID hebben we qua vergunningen en de route meerdere uitdagingen die ons dit besluit hebben doen nemen.We gaan ons nu richten op 2023 om te kijken of en in welke vorm we de Hel van Groesbeek kunnen organiseren. Voor nu wensen we je toch een sportief jaar toe en hopelijk tot in 2023, met sportieve groet, bestuur Hel van Groesbeek. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 years ago

Hel van Groesbeek
Vandaag was het plan dat om 9:30 onze wedstrijd zou starten. Helaas hebben we een tijd terug al moeten beslissen dat er ook in 2021 door de covid-pandemie geen Hel van Groesbeek kan en mag plaatsvinden. Net als waarschijnlijk iedereen hopen ook wij op betere tijden en tot die tijd, blijf lekker fietsen en blijf vooral gezond! Bestuur Hel van Groesbeek ... See MoreSee Less
View on Facebook

Reglement

Wedstrijdreglement

 

  • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
  • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
  • Deelname aan de toertocht/wedstrijd en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbordje en/of rugnummer te dragen.
  • Deelname is alleen toegestaan met een Mountainbike, een Mountainbike met elektrische ondersteuning is niet toegestaan.
  • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. Alleen via schriftelijke (e-mail) correspondentie met de organisatie is overleg mogelijk over het overdragen van een startbewijs, onder volledige vermelding van alle inschrijfgegevens van zowel de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer als die van de deelnemer aan wie men het startbewijs wil overdragen. Wijziging van ingeschreven afstand is onder geen beding mogelijk. De overdracht van het startbewijs is pas geldig na bevestiging vanuit de organisatie.
  • Met het accepteren van het rugnummer en/of stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken overeen deugdelijke fiets.
  • Het dragen van een valhelm is gedurende de hele toertocht/wedstrijd verplicht.
  • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
  • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
  • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
  • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
  • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
  • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje en/of het rugnummer worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.
  • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  • De organisatie publiceert deelnemerslijsten en uitslagenlijsten via internet. Deelnemers worden hierop vermeld met ingeschreven naam, woonplaats, categorie, teamnaam (geslacht en leeftijdscategorie) en (tussen)tijden.
  • Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat er foto’s gemaakt worden langs het parcours en op het start- en finishterrein en dat deze foto’s op verschillende media kunnen verschijnen.

   

  Wedstrijd specifieke bepalingen:

   • De LJC wordt georganiseerd onder auspiciën en conform de reglementen van de KNWU.
   • Deelname aan de (halve) marathon staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar.
   • Voor de marathon 70 en 105 km geldt 13:30u als laatste doorkomsttijd voor het ingaan van de laatste ronde. Alle deelnemers die niet voor 13:30u aan hun laatste ronde zouden beginnen worden geklasseerd en uit de race genomen.
   • Voor de marathon 70 en 105 km geldt 16:30u als laatste moment om te finishen. Alle deelnemers die om 16:30u nog niet de finish hebben bereikt worden geklasseerd op basis van hun 2e ronde doorkomsttijd (op basis van 2 rondes in totaal).
   • Deelnemers die te vroeg van start gaan in de verkeerde categorie worden gediskwalificeerd.
   • Deelnemers die te laat van start gaan (in de verkeerde categorie of op elk moment na de reguliere start) worden normaal geklasseerd op basis van hun bruto gereden tijd (starttijd = startschot van de ingeschreven categorie).

    

   Deelnemer verklaart bovenstaand reglement te hebben gelezen en akkoord te zijn met genoemde rechten en plichten.